Začátek Moving Still

9. listopadu 2021

V Divadle Korzo v Haagu s pomocí Erwina Kanterse probíhá 3D scanování všech modelů, samozřejmě pod dohledem a podle koncepce Jiřího Kyliána. Jednou z inspirací byly Jiřímu Kyliánovi také zkamenělá těla nalezená v Pompejích a jejich dynamická nehybnost.